Grupa Maluszków

Home Grupy Grupa Maluszków

Grupę maluszków prowadzi:

  • Mgr Sylwia Sobkowicz
Nazwa: Tęczusie
Posiłek: śniadanie, drugie śniadanie, obiad,  podwieczorek
Ramowy program dnia:

✔ 06:30 – 08:00

● schodzenie się dzieci do przedszkola,
● zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań,
● aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych,
● inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej,
● praca indywidualna oraz dydaktyczno-wyrównawcza,
● praca z dzieckiem zdolnym.

✔ 08:00 – 08:30

● ćwiczenia ogólnorozwojowe, logopedyczne, ruchowe,
● zabawy integrujące grupę,
● czynności higieniczne,
● praca dyżurnych.

✔ 08:30 – 09:00

● śniadanie,
● przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku,
● ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami,
● praca dyżurnych,
● czynności higieniczne,
● mycie zębów.

✔ 09:00 – 10:00

● zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego całą grupą i w małych zespołach,
● nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka,
● Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci.

✔ 10:00 – 10:40

● organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych,
● wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą,
● czynności samoobsługowe w szatni,
● wdrażanie do samodzielności.

✔ 10:40 – 11:40

● pobyt na świeżym powietrzu,
● zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki,
● rozmowy indywidualne,
● prace porządkowe, obserwacje przyrodnicze,
● spacery,
● zabawy ruchowe organizowane z całą grupą (dobór zajęć uzależniony od pogody i pory roku oraz jakości powietrza),
● uczenie zasad warunkujących bezpieczeństwo w ogrodzie i poza terenem przedszkola,
● wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej.

✔ 11:40 – 11:50

● czynności samoobsługowe w szatni,
● zabiegi higieniczne w łazience,
● przygotowanie do obiadu,
●praca dyżurnych.

✔ 11:50 – 12:20

● obiad,
● przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku,
● ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami,
● praca dyżurnych.

✔ 12:20 – 12:35

● czynności higieniczne,
● mycie zębów.

✔ 12:35 – 13:35

● odpoczynek poobiedni-leżakowanie,
● słuchanie muzyki relaksacyjnej,
● czytanie i opowiadanie literatury dziecięcej.

✔ 13:35 – 14:00

● zabawy i gry dydaktyczne,
● zajęcia w małych zespołach,
● praca wyrównawcza.

✔ 14:00 – 14:10

● porządkowanie sali,
● przygotowanie do podwieczorku,
● czynności higieniczne.

✔ 14:10 – 14:30

● podwieczorek,
● przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku,
● ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami,
● praca dyżurnych.

✔ 14:30 – 17:30

● organizowanie różnorodnych zabaw, jako symulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu,
● praca indywidualna oraz dydaktyczno-wyrównawcza,
● praca z dzieckiem zdolnym,
● organizowanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych.

✔ 17:30

● rozchodzenie się dzieci.

 

Oto kilka chwil z życia naszej grupy 🙂

  • Wiek 3-4 lata
  • Ilość dzieci 15
  • Godziny zajęć 06:30 - 17:30
  • Posiłek śniadanie, drufie śniadanie, obiad, podwieczorek
  • Kadra Nauczyciel, pomoc nauczyciela
330zł za miesiąc
Zapisz się już dziś!