Grupa starszaków

Home Grupy Grupa starszaków

Grupę starszaków prowadzi:

  • Mgr Marcelina Polok
Nazwa: Misiaki
Ramowy program dnia:

✔ 06:30 – 08:00

● schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne,
● aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy,
● inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej,
● praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza,
● praca z dzieckiem zdolnym.

✔ 08:00 – 08:30

● ćwiczenia poranne,
● zabawy ruchowe integrujące całą grupę,
● czynności higieniczne,
● praca dyżurnych.

✔ 08:30 – 09:00

● śniadanie,
● przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku,
● ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami,
● praca dyżurnych,
●mycie zębów.

✔ 09:00 – 10:00

● zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą,
● nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka,
● organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych,
● dydaktycznych, badawczych i ruchowych,
● wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.

✔ 10:00 – 10:40

● zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci,
● II śniadanie serwowane w formie przekąski,
● czynności samoobsługowe w szatni,
● wdrażanie do samodzielności.

✔ 10:40 – 11:50

● pobyt na powietrzu,
● zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach,
rozmowy indywidualne,
● prace porządkowe,
● zabawy na sprzęcie terenowym,
● spacery i obserwacje przyrodnicze,
● wycieczki,
● zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku, jakości powietrza,
● uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola,
● wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej,
● tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.

✔ 11:50 – 12:00

● czynności samoobsługowe w szatni,
● zabiegi higieniczne w łazience,
● przygotowanie do obiadu,
● praca dyżurnych.

✔ 12:00 – 12:45

● obiad,
● przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku,
● ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami,
● praca dyżurnych,
● czynności higieniczne,
● mycie zębów.

✔ 12:45 – 14:15

● zapewnienie dzieciom różnych form relaksu,
● zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku,
● realizacja pomysłów dzieci,
● powtarzanie wprowadzonego materiału,
● praca wyrównawcza,
● zabawy integrujące grupę,
● prace porządkowe,
● obserwacje przyrodnicze,
● spacery, wycieczki,
● zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.

✔ 14:15 – 14:40

● czynności higieniczne,
● przygotowanie do podwieczorku,
● praca dyżurnych,
● podwieczorek,
● przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku,
● ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami,
● praca dyżurnych.

✔ 14:40 – 17:30

● organizowanie różnorodnych zabaw w sali lub na powietrzu,
● praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym,
● organizowanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych,
● zabawy indywidualne w sali lub ogrodzie,
● rozchodzenie się dzieci.

Oto kilka chwil z życia naszej grupy 🙂
  • Wiek 5 - 6 lat
  • Ilość dzieci 13
  • Godziny zajęć 06:30 - 17:30
  • Posiłek śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek
  • Kadra Nauczyciel i pomoc nauczyciela
330zł za miesiąc
Zapisz się już dziś!